Konateľ spoločnosti

Meno
Pozícia
E-mail
Telefón
Ing. Ivan Blaženiak