Konateľ spoločnosti

Meno
Pozice
E-mail
Telefón
Ing. Ivan Blaženiak